Tại Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh tiếp giáp Hà Nội

1 – Bùi Thị Tuyền / 0946-071-984

Số 175 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

điểm tiếp nhận quần áo cũ – mới – đóng gói rồi chuyển tới các điểm thiện nguyện khác trên cả nước