Tại Lào Cai

Lào cai là một trong những tỉnh Miền núi phía bắc

gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống

Những điểm từ thiện tại đây thường đặt tại những trường học có tỷ lệ người dân tộc chiếm số lượng lớn

những trường dân tộc thiểu số

Có mức sống khá thấp

 

<> <> <> <> <> <> <>

1 – Vũ Thị Thanh Mai / 0984-783-309

Trường PTDTBT THCS xã Thái Niên

thôn Lạng, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, Lào cai

Hiệu trưởng trường / học sinh chủ yếu là người dân tộc H’ Mông

 

<> <> <> <> <> <> <>

2 – Đỗ Thị Nga / 0915-041-008

Trường tiểu học Liêm Phú, xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Giáo viên trường / học sinh có một số thuộc hộ cận nghèo

 

<> <> <> <> <> <> <>

3 – Lương Kim Thanh / 0373-028-082

Giáo viên Trường THCS xã Tả Phời

Ủy ban xã Tả Phời , thôn Phời 3 , xã Tả Phời , tỉnh Lào Cai

Học sinh chủ yếu là người dân tộc địa phương

<> <> <> <> <> <> <>

4 – Sái Kim Dịu / 0978-963-288

Ủy ban nhân dân xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

cán bộ đoàn tại xã – khu vực dân cư xã nghèo

Trần Vinh / 0964-389-089

Trạm y tế xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà ( sát cạnh Ubnd xã )

Cán bộ trạm y tế

<> <> <> <> <> <> <> <>

5 – Hiệu trưởng Dền Sáng / 0977-891-083

Trường Tiểu học Dân tộc Bán Trú Y Tý , xã Y Tý, Huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai

 

 

<> <> <> <> <> <> <> <>

6 – Nhà sàn SaMu / 097 257 91 85

số nhà 33 đường Na Hối Thôn Bắc Hà 4., Bắc Hà, Lào Cai