Tại Nghệ An

1 – Anh Phúc / 0949 169 657

Xóm 4, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

Điểm tiếp nhận quần áo – đồ cũ , chuyển tiếp đến các vùng thiện nguyện1 điểm thuộc HPS