Tại Quảng Trị

Một xã nghèo và thuộc diện vùng sâu, vùng xa

tiếp cận mọi thứ khó khăn vì hệ thống đường xá chưa được đẹp

<> <> <> <> <> <> <>

1 – Hồ Mi / 0366-174-168

Xã Ba Nang, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị

( chủ tịch xã )