17
Th3
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Nguyên lý năng lượng

Bạn chưa tìm ra nguyên lý năng lượng bản thể trong khối cấu trúc vũ trụ, không…

16
Th3
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Nước tràn ly – nguyên lý năng lượng

Năng lượng là thứ cực kỳ quan trọng trong bất kể môn công pháp tu luyện nào

13
Th3
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tu luyện của hệ Điện

Hệ điện tuy rất mạnh , nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều hệ lụy cần khắc…

06
Th3
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tiến hóa hay tự diệt

Tự tiến hóa hay muốn tự diệt, bạn cần lựa chọn …

03
Th3
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tại sao cắt duyên âm mãi không hết

Bạn cắt duyên âm hoài mà vong vẫn theo, thế là tại sao ….

26
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Ai là thầy của bạn

Tại sao tớ không bao giờ nhận mình là thầy của các bạn…bởi có 1 lẽ ,…

26
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Một vài phương pháp kết ấn

Thiền kết hợp với kết ấn…nhưng phải phù hợp với mỗi người mới đạt ra kết quả…

25
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Dụng cụ hỗ trợ thiền đơn giản

Cấu trúc thu năng lượng vũ trụ đều là hình tam giác…nên việc tạo ra dụng cụ…

22
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Quả báo tuỳ tiện ăn uống

quả báo nhãn tiền, trong chuyện ăn uống. biết mà vẫn làm …nó sẽ xảy ra ngay…

18
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Nghề sông nước kiêng vớt xác chết đuối

Làm nghề sông nước cứu người chết đuối, nhưng xác thì lại không ..

13
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tu luyện và tiến hóa

Đã từng bao giờ bạn tự đặt câu hỏi, là tại sao lại cần phải tu luyện…

06
Th2
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Sửa lại ban thờ ngày lễ như nào

Về cơ bản đến ngày lễ, tết, hoặc nhập trạch, hoặc..

28
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tác dụng của Rượu đối với Tu Tập

Tại sao không phải tác hại mà lại là tác dụng…

25
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Tại sao vong lại hay đi nhờ xe

Nghe cũng thấy kỳ kỳ, đã là vong rồi mà chẳng lẽ không biết đường..

21
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Bùa in ra có hiệu quả không

đây là câu hỏi thấy trên mạng, nghe cũng hợp lý…

18
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Cho đi thế nào cho đúng

Cho đi cũng cần phải học, học cho đi thế nào để mang lại ý nghĩa..

15
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Chấp niệm trong tu tập

Tu gì thì tu, nhưng đừng chấp niệm vào nó quá, bạn đặt ra mục tiêu phải…

07
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

khuyến cáo xem Ảnh tổng hợp

Khu vực ảnh tổng hợp trong blog chứa nhiều ảnh quỷ dị..

05
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

atula – hiến tế

Nhìn sơ sơ thì giống như đại dịch…

03
Th1
2021
Posted in Bài viết phổ thông

ma chó cắn

Đây là loại hình mà nhiều người có thể gặp phải…