Quỹ – Nhóm

Quỹ để duy trì và phát triển blog

Lưu ý : Quỹ chỉ tồn tại duy nhất với 1 số điện thoại : (+84)984 087 857. 1 chủ tài khoàn và số tài khoản duy nhất như trên, mọi sự khác biệt đều là giả mạo

 

o0o o0o o0o o0o o0o

Sơ đồ nhóm :

– Blog + nhóm Facebook : thành viên thông thường + khách

– Nhóm bí mật : Gặp tại không gian – thời không không xác định ( không gian song song )

– Nhóm HPS Rèn luyện kỹ năng: Thành viên đã xuất hiện những kỹ năng đặc thù

– Nhóm HPS Sơ cấp ( có thu phí ) : Học các khái niệm + khai mở phong ấn

– Nhóm HPS thành viên chính thức: Đã có ấn ký + thu phí tháng

Xin cảm ơn !