Thẻ: ca-cuoc-doi-deu-do-tam-tao-thanh

19
Th3
2017
Posted in Bài viết phổ thông

Cả cuộc đời đều do tâm tạo thành

Tại sao lại nói cả cuộc đời một người đều do tâm tạo thành, nếu này tưởng…