Thẻ: moi-thoi-ky-se-xay-ra-dai-nan-goi-la-bien-so

28
Th8
2021
Posted in Bài viết phổ thông

Mỗi thời kỳ sẽ xảy ra đại nạn – gọi là Biến Số

Biến số của năm nay có lẽ là dịch bệnh bùng phát, để giải quyết được vấn…